ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

PRODUCTS BRANDS

ALUMINUM COMPOSITE PANEL

ALUMINUM
COMPOSITE PANEL

OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ALTEX ผ่านขบวนการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด ในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการรับประกันคุณภาพสียาวนาน 10 ปี ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ

ICON

ADVANCE

ผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ALTEX ผ่านขบวนการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด ในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการรับประกันคุณภาพสียาวนาน 10 ปี ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ

ALUMINUM
COMPOSITE PANEL

OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ALTEX ผ่านขบวนการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด ในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการรับประกันคุณภาพสียาวนาน 10 ปี ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ

ADVANCE

ผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ALTEX ผ่านขบวนการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด ในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการรับประกันคุณภาพสียาวนาน 10 ปี ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ

ICON

DOWNLOAD

METAL CEILING CATELOG

ผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ALTEX ผ่านขบวนการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด ในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road
Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER : +66 2365 5899
OVERSEAS DEP. : +668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.