อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Project Name:      Chulabhorn Research Institute

Product Name:    Aluminium Composite Panel (ACP)

Product Brand:   KNAUF

Product Color:    Champagne Gold Metallic (014 MT)

Installed by:        KP Glass & Composite

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road
Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER : +66 2365 5899
OVERSEAS DEP. : +668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.