โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Project Name:    King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS)

Product Name:    Aluminium Honeycomb Panel (AHP)

Product Color:    Brown Metallic (010MT)

Designed by:      Chantimaporn Co., Ltd.

Design Cons & FAB.:       Fameline Products Co., Ltd.

Installed by:                    Fameline Products Co., Ltd.

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road
Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER : +66 2365 5899
OVERSEAS DEP. : +668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.